להגשת מועמדות וקבלת פרטים נוספים על התוכנית

אוניברסיטת בר אילן-המחלקה לניהול

משיקה תכנית לימודים תלת שנתית (שלוש שנים וסמסטר) משולבת

"הנדסאים מצוינים"

ללימודי תואר ראשון ושני המיועדת להנדסאים בוגרי יג - יד

 • לימודי תואר ראשון בניהול לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיה.
 • ובהמשך, לעומדים בתנאי המעבר,
 • לימודי תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה או ניהול תעשייתי .
 • על פי הבחירה לעומדים בתנאי המעבר
 • משך התכנית הלימודים שלוש שנים + סמסטר
 • *10 סמסטרים רצופים
 • התכנית מאפשרת לימודים תוך כדי עבודה או שירות במשרה מלאה
 • 2 ערבים בשבוע 16:00-22:00 או ערב אחד 16:00-22:00 ויום ו' 08:00-14:00 .
 • מלגת שכ"ל עד 15 אלף ש"ח למתאימים!
 • מספר המקומות בתכנית מוגבל, למקדימים תינתן עדיפות, המתקבלים לתכנית ייהנו ממלגות שכר לימוד בהיקף עד 15 אש"ח כמפורט בהמשך.

תואר ראשון

 • הכרה בלימודי הנדסאים קודמים בהתאמה לתכנית.
 • בשנה הראשונה יתקבלו הסטודנטים ללימודי התואר הראשון באחת משתי האפשרויות כלהלן:
  • למסלול הלימודים הרגיל כפי שיבחרו כאשר תנאי הקבלה הם: סיום לימודי הנדסאים בממוצע 82 ומעלה, זכאות לבגרות + פסיכומטרי עם סכם 60 לפחות וכן סף קבלה באנגלית 85 (פסיכומטרי או אמי"ר או אמי"רם).
  • סטודנטים שבעת הקבלה לא יהיה בידם ציון פסיכומטרי או שהסכם (בגרות + פסיכומטרי) יהיה נמוך מהרף שנקבע , יוכלו להתקבל בשנה ראשונה ללימודים כלליים , להשלים מבחן פסיכומטרי במהלך השנה הראשונה, ללמוד בשנה הראשונה את מקצועות התואר לפי התכנית הרגילה ולעבור למסלול הרגיל (ניהול לוגיסטיקה או ניהול תעשייתי) בשנה השנייה.
 • מעבר בהצלחה לשנת הלימודים השנייה במסגרת לימודי התואר הראשון מקנה זכאות למלגת שכ"ל בסך 5 אש"ח.

תואר שני

 • סטודנטים שישלימו בהצלחה לימודי תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בהתאם לתכנית, יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה או בניהול תעשייתי.
 • למשלימים בהצלחה לימודי תואר שני במסלול ללא תזה בהתאם לתכנית תינתן מלגת שכר לימוד נוספת של 5 אש"ח. למשלימים בהצלחה לימודי תואר שני במסלול עם תזה תינתן מלגת שכר לימוד נוספת בסך 10 אש"ח.

מבנה התכנית "הנדסאים מצוינים"

תואר ראשון
שנה 1 שנה 2
תואר ראשון
סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ
תכנית לימודים כלליים/תכנית ניהול לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיה השלמת תואר ראשון ניהול לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיה
שני ערבים בשבוע 16:00-22:00 או ערב אחד 16:00-22:00 ויום ו 08:00-14:00
(לא כולל השלמות אישיות נדרשות כמו אנגלית וכו')
תנאי קבלה: יג'-יד', ממוצע הנדסאים 80 עם פסיכומטרי, סף קבלה 85 באנגלית וסכם מתאים - תכנית רגילה ללא פסיכומטרי (יושלם בשנה"ל ) - לימודים כלליים תנאי ממעבר לתכנית רגילה בשנה שניה וקבלת מלגת שכ"ל 5 אש"ח – ממוצא כללי בשנה ראשונה 80
תואר שני
שנה 3 שנה 4
תואר שני
סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ סמסטר א'
לימודי תואר שני ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה או ניהול תעשייתי
ערב אחד 16:00-22:00 ויום ו 08:00-14:00
תנאי קבלה לתואר שני – ממוצע כללי 80 בתואר הראשון. למסיימי תואר שני בהתאם לתכנית במסלול ב' מלגת שכ"ל בסה"כ 5 אש"ח, למסיימי מסלול א' (עם תזה) 10 אש"ח.